Identifikace materiálu
Čj. OVA 1020/11 PID RACK8JZHY8N0
Čj. předkladatele 11528/2011/610/VPe Datum autorizace 22.7.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Klíčová slova centrální registr; podpora de minimis; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; veřejná podpora
Oblast práva
Důvod předložení Usnesení Vlády ČR č. 69 ze dne 26.1.2011
Popis Novela zákona o veřejné podpoře
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.1.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 7.12.2011 Číslo Sněmovního tisku 570 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 894 ze dne 7.12.2011
Znění PDF
DOC
(45 kB)
(66 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.7.2011 – 19.8.2011 Adresa připomínek veronika.petrova@compet.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_rack8qk9qwqw.doc 20 kB 16.1.2012
Materiál ma_rack8qk9qwqw.doc 166 kB 16.1.2012
Další příloha materiálu mp_rack8qk9qwqw.doc 97 kB 16.1.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk