Identifikace materiálu
Čj. OVA 831/11 PID RACK8HKJRMRA
Čj. předkladatele 14836/2011-27 Datum autorizace 8.6.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova práva a svobody; školství; vzdělávání a výchova
Oblast práva
Důvod předložení k připomínkám
Popis Předkládaný návrh výrazně přispěje ke zlepšení péče poskytované školskými zařízení pro preventivně výchovnou péči i pro ústavní a ochrannou výchovu a umožní ohroženým dětem i jejich rodinám v širokém rozsahu využívat nabídky poradenských služeb ke zmírnění rizikového chování dětí
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.1.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 21.12.2011 Číslo Sněmovního tisku 574 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 951 ze dne 21.12.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.6.2011 – 4.7.2011 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Důvodová zpráva zd_korn8qfeke4y.doc 90 kB 12.1.2012
Materiál ma_korn8qfeke4y.doc 130 kB 12.1.2012
Průvodní dopis pd_korn8qfeke4y.doc 48 kB 12.1.2012
Další příloha materiálu mp_korn8qfeke4y.doc 425 kB 12.1.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk