Identifikace materiálu
Čj. OVA 1153/11 PID RACK8GYGF3AV
Čj. předkladatele MV-49246-4/LG-2011 Datum autorizace 19.5.2011
Popis
Název materiálu Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova státní hranice
Oblast práva
Důvod předložení návaznost na mezinárodní smlouvu
Popis změna státních hranic s Rakouskou republikou
Poznámky Z důvodu množství souborů a jejich nadměrné velikosti nebyly do EKLEPu vloženy přílohy k důvodové zprávě. Tyto mohou být na vyžádání zaslány.
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.12.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 30.11.2011 Číslo Sněmovního tisku 548 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 878 ze dne 30.11.2011
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.5.2011 – 10.6.2011 Adresa připomínek veronika.mysakova@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_rack8pabqvn0.doc 22 kB 6.12.2011
Důvodová zpráva zd_rack8pabqvn0.docx 25 kB 6.12.2011
Materiál ma_rack8pabqvn0.docx 15 kB 6.12.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk