Identifikace materiálu
Čj. OVA 818/11 PID RACK8GYA64FC
Čj. předkladatele 27/2011-510-LD/1 Datum autorizace 18.5.2011
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova a další zákony; kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.; Návrh zákona; o pozemních komunikacích; ve znění pozdějších předpisů
Oblast práva
Důvod předložení Ímplementace právních předpisů EU do českého právního řádu
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.11.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 19.10.2011 Číslo Sněmovního tisku 528 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 761 ze dne 19.10.2011
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.5.2011 – 8.6.2011 Adresa připomínek sekretariat.510@mdcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8myf7qwb.doc 437 kB 26.10.2011
Průvodní dopis pd_rack8myf7qwb.doc 58 kB 26.10.2011
Další příloha materiálu mp_rack8myf7qwb.zip 106 kB 26.10.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk