Identifikace materiálu
Čj. OVA 1010/11 PID RACK8GRCAK1K
Čj. předkladatele MV-36030/LG-2011 Datum autorizace 11.5.2011
Popis
Název materiálu Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova kontrola
Oblast práva
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2011 č.69/2011, Strategie vlády v boji proti korupci č.1/2011
Popis Zákon o kontrole a o změně některých zákonů (kontrolní řád) upravuje kontrolní proces u orgánů veřejné správy
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.1.2012 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 21.12.2011 Číslo Sněmovního tisku 575 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 950 ze dne 21.12.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.5.2011 – 8.6.2011 Adresa připomínek martina.junkova@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_rack8qkgw20l.doc 22 kB 16.1.2012
Důvodová zpráva zd_rack8qkgw20l.doc 418 kB 16.1.2012
Materiál ma_rack8qkgw20l.doc 486 kB 16.1.2012
Další příloha materiálu mp_rack8qkgw20l.doc 49 kB 16.1.2012

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk