Identifikace materiálu
Čj. OVA 1214/11 PID RACK8GPAQZDR
Čj. předkladatele 25870/ENV/11 Datum autorizace 9.5.2011
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam ohlašovaných látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova IRZ - integrovaný registr znečišťování ŽP
Oblast práva
Důvod předložení Plnění úkolů z vládou schváleného materiálu "Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí" (tzv. ekoaudit)
Popis Navrhuje se vynětí 30 znečišťujících látek ze seznamu celkem 72 látek sledovaných v přenosech v odpadech mimo provozovnu pro účely ohlašování do IRZ
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.1.2012 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 21.12.2011 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 952 ze dne 21.12.2011
Znění PDF
DOC
(18 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.5.2011 – 30.5.2011 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8pyexkpp.doc 60 kB 28.12.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk