Identifikace materiálu
Čj. OVA 789/11 PID RACK8GDJZDPW
Čj. předkladatele 17561/2011-31 Datum autorizace 29.4.2011
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova bytová politika
Oblast práva
Důvod předložení Návrh vychází z Aktualizace nástrojů bytové politiky pro rok 2010 a dále.
Popis Cílem navrhovaného nařízení vlády je iniciovat výstavbu nájemních bytů tím, že budou posíleny zdroje finančních prostředků do tohoto typu výstavby a na základě toho zvyšovat nabídku nájemného bydlení na současném trhu s byty. Jedná se nejen o výstavbu nájemního bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením a pro osoby s nízkými příjmy, ale také nájemního bydlení, které bude podporovat mobilitu pracovních sil.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.9.2011 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.9.2011 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 662 ze dne 8.9.2011
Znění PDF
DOC
(19 kB)
(48 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.4.2011 – 20.5.2011 Adresa připomínek jirina.slamova@mmr.cz a sonja.kellnerova@mmr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8lwb6xuf.docx 27 kB 21.9.2011
Průvodní dopis pd_korn8lpghbzn.doc 42 kB 14.9.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk