Identifikace materiálu
Čj. OVA 816/11 PID RACK8F8BTN77
Čj. předkladatele 17789/ENV/11, 911/M/11 Datum autorizace 23.3.2011
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ekologická újma; nařízení vlády
Oblast práva
Důvod předložení Plnění úkolu vyplývajícího z usnesení vlády č. 69 ze dne 26. ledna 2011
Popis Účelem navrhované právní úpravy je provedení zákonného zmocnění, které je obsaženo v ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Podle tohoto ustanovení, které nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2011, má vláda stanovit nařízením způsob hodnocení rizik, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření. Navrhovaná právní úprava je v souladu s tímto zákonným zmocněním.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.10.2011 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 14.9.2011 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 675 ze dne 14.9.2011
Znění PDF
DOC
(17 kB)
(53 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.3.2011 – 14.4.2011 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8m3lsj7f.doc 244 kB 26.9.2011
Průvodní dopis pd_korn8lwb7uhk.docx 573 kB 21.9.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk