Identifikace materiálu
Čj. OVA 315/11 PID RACK8F7KL3HD
Čj. předkladatele 29200/11 Datum autorizace 22.3.2011
Popis
Název materiálu Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 292)
Typ materiálu Návrh krajského zastupitelstva Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova svobodný přístup k informacím
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je odstranit některé aplikační a interpretační problémy spojené s podáváním žádostí o informace a poskytováním požadovaných informací, zejména omezit možnosti zneužívání práva na informace, upravit některé nepřiměřené lhůty a upřesnit podmínky hrazení nákladů souvisejících s poskytováním informací.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.10.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 13.4.2011 Číslo Sněmovního tisku 292 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 257 ze dne 13.4.2011
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(42 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(30 kB)
(35 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.3.2011 – 1.4.2011 Adresa připomínek dusova.miroslava@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Pro daný materiál neexistují žádné přílohy.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk