Identifikace materiálu
Čj. OVA 242/11 PID RACK8EJBKG21
Čj. předkladatele 27200/11 Datum autorizace 1.3.2011
Popis
Název materiálu Návrh poslankyně Ivany Řápkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (tisk č. 272)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova přestupky
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je doplnit do zákona o přestupcích nový druh sankce, zákaz pobytu, který by bylo možné ukládat na vybrané druhy přestupků a který by spočíval v zákazu pobývat po stanovenou dobu na určitém místě či v určitém obvodu. Současně se navrhuje umožnit zveřejňování osobních údajů toho, kdo nezaplatí pokutu za přestupek.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.10.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 23.3.2011 Číslo Sněmovního tisku 272 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 207 ze dne 23.3.2011
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(52 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(37 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.3.2011 – 10.3.2011 Adresa připomínek dusova.miroslava@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8mybuy7j.pdf 186 kB 25.10.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk