Identifikace materiálu
Čj. OVA 241/11 PID RACK8EHHX5ED
Čj. předkladatele 26800/11 Datum autorizace 28.2.2011
Popis
Název materiálu Návrh poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 268)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova pomoc v hmotné nouzi
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zařazení dávky v hmotné nouzi - příspěvku na živobytí mezi příjmy podléhající výkonu rozhodnutí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.10.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 23.3.2011 Číslo Sněmovního tisku 268 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 206 ze dne 23.3.2011
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(52 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(30 kB)
(36 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.2.2011 – 10.3.2011 Adresa připomínek dusova.miroslava@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8mybrnk0.pdf 115 kB 25.10.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk