Identifikace materiálu
Čj. OVA 106/11 PID RACK8D4GM3Q9
Čj. předkladatele 22300/11 Datum autorizace 14.1.2011
Popis
Název materiálu Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o stížnostech a o změně některých zákonů (zákon o stížnostech) (tisk č. 223)
Typ materiálu Návrh krajského zastupitelstva Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova stížnosti
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je obecně upravit postup orgánů a subjektů veřejné správy při vyřizování stížností na jejich činnost podávaných fyzickými a právnickými osobami, přičemž se současně navrhuje novelizovat ty zákony, které dnes obsahují dílčí úpravu stížností (obecní a krajské zřízení, zákon o hlavním městě Praze a správní řád).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.10.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 9.2.2011 Číslo Sněmovního tisku 223 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 98 ze dne 9.2.2011
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(44 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(32 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.1.2011 – 27.1.2011 Adresa připomínek dusova.miroslava@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Pro daný materiál neexistují žádné přílohy.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk