Identifikace materiálu
Čj. OVA 130/11 PID RACK8C8E8PFW
Čj. předkladatele 30697/2010-20 Datum autorizace 17.12.2010
Popis
Název materiálu Návrh novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školský zákon; školství
Oblast práva
Důvod předložení zákon č. 2/1969 Sb
Popis Novelizace ustanovení o vlastním hodnocení škol, plnění povinné školní docházky v zahraničních školách na území ČR, přijímací řízení ke studiu ve středních školách, funkční období ředitelů škol, úprava zřizování školské rady, dílčí úpravy ŠPO, finnacování a změn ve školském rejstříku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.5.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 13.4.2011 Číslo Sněmovního tisku 340 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 252 ze dne 13.4.2011
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(52 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.12.2010 – 12.1.2011 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Důvodová zpráva zd_korn8ghgv2wz.doc 210 kB 3.5.2011
Materiál ma_korn8ghgv2wz.doc 157 kB 3.5.2011
Průvodní dopis pd_korn8ghgv2wz.doc 50 kB 3.5.2011
Další příloha materiálu mp_korn8ghgv2wz.doc 270 kB 3.5.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk