Identifikace materiálu
Čj. OVA 28/11 PID RACK8B4H530Q
Čj. předkladatele 42981/10/05100/01000 Datum autorizace 12.11.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova telekomunikace
Oblast práva
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2010
Popis Návrh zákona transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009 a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.5.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 13.4.2011 Číslo Sněmovního tisku 347 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 254 ze dne 13.4.2011
Znění PDF
DOC
(28 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.11.2010 – 13.12.2010 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Důvodová zpráva zd_rack8fxge7pf.zip 81 kB 5.5.2011
Materiál ma_rack8fxge7pf.doc 583 kB 5.5.2011
Průvodní dopis pd_rack8fxge7pf.doc 22 kB 5.5.2011
Další příloha materiálu mp_rack8fxge7pf.zip 309 kB 5.5.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk