Identifikace materiálu
Čj. OVA 1232/10 PID RACK8A78HVTR
Čj. předkladatele 29675/2010-10000 Datum autorizace 14.10.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova veterinární zákon
Oblast práva
Důvod předložení V souladu s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2010 a na rok 2011.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.3.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 16.2.2011 Číslo Sněmovního tisku 279 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 118 ze dne 16.2.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.10.2010 – 12.11.2010 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8ekgpj9t.doc 509 kB 7.3.2011
Průvodní dopis pd_rack8ekgpj9t.doc 26 kB 7.3.2011
Další příloha materiálu mp_rack8ekgpj9t.zip 168 kB 7.3.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk