Identifikace materiálu
Čj. OVA 5/11 PID RACK89RH45TC
Čj. předkladatele 59/2009-LO-SP Datum autorizace 1.10.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova soudnictví
Oblast práva
Důvod předložení Korekce dosavadní úpravy výše soudních poplatků
Popis Cílem návrhu je přizpůsobení výše soudních poplatků cenové a mzdové hladině roku 2010
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.2.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 9.2.2011 Číslo Sněmovního tisku 269 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 94 ze dne 9.2.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.10.2010 – 25.10.2010 Adresa připomínek rpavlousek@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8e4feedj.doc 604 kB 21.2.2011
Průvodní dopis pd_rack8e4feedj.doc 46 kB 21.2.2011
Další příloha materiálu mp_rack8e4feedj.doc 252 kB 21.2.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk