Identifikace materiálu
Čj. OVA 1292/10 PID RACK896JS48G
Čj. předkladatele 433/2009-LO Datum autorizace 21.9.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova náhubkový zákon; poškozený; veřejný zájem; zveřejnění
Oblast práva
Důvod předložení Akční plán reformy justice a Programové prohlášení vlády
Popis Cílem předmětné novely je zmírnit dopady tzv. náhubkového zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.1.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 12.1.2011 Číslo Sněmovního tisku 231 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 26 ze dne 12.1.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.9.2010 – 15.10.2010 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8d7f4ygi.doc 98 kB 17.1.2011
Průvodní dopis pd_korn8d4hyqcg.doc 40 kB 14.1.2011
Další příloha materiálu mp_korn8d4hyqcg.doc 37 kB 14.1.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk