Identifikace materiálu
Čj. OVA 1019/10 PID RACK88VGZDIC
Čj. předkladatele 191/2009-LO Datum autorizace 7.9.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova morální újma; poškozený
Oblast práva
Důvod předložení Potřeby praxe.
Popis Návrh zákona umožňuje poškozenému přiznat náhradu nemajetkové újmy v trestním řízení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.1.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 12.1.2011 Číslo Sněmovního tisku 229 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 25 ze dne 12.1.2011
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.9.2010 – 4.10.2010 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack8d7f9vn8.doc 90 kB 17.1.2011
Průvodní dopis pd_korn8d4hxl6c.doc 40 kB 14.1.2011
Další příloha materiálu mp_korn8d4hxl6c.doc 220 kB 14.1.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk