Identifikace materiálu
Čj. OVA 1163/10 PID RACK88DANF90
Čj. předkladatele 70013/ENV/10, 3781/M/10 Datum autorizace 16.8.2010
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova biopaliva; zákon o ovzduší
Oblast práva
Důvod předložení Při nevydání novely zákona, která provádí transpozici směrnice EPaR, by se ČR vystavila riziku zahájení infringementu ze strany EK a nepříznivému hodnocení ČR jako strany Kjótského protokolu
Popis Transpozice právního předpisu ES upravujícího použití biopaliv jako složek automobilových benzinů, motorové nafty a dalších (směsných) paliv sloužících k pohonu motorových vozidel, a stanovujícího kriteria udržitelnosti biopaliv.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.3.2011 Stav materiálu C - přijato PSP
Datum schůze vlády 16.2.2011 Číslo Sněmovního tisku 278 (6.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 115 ze dne 16.2.2011
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(48 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.8.2010 – 30.8.2010 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_korn8ekkmee5.zip 157 kB 2.3.2011
Průvodní dopis pd_korn8ehcmkaz.doc 588 kB 28.2.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk