Identifikace materiálu
Čj. OVA 462/10 PID RACK83VJAQIM
Čj. předkladatele 11577/10/04200/01000 Datum autorizace 25.3.2010
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o standardních formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné služby
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova ceny
Oblast práva
Důvod předložení Předkládá se v souladu s usnesením vlády ze dne 21. 12. 2009 č. 1567
Popis Návrh nařízení vlády o standardních formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné služby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.2.2011 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 9.2.2011 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 97 ze dne 9.2.2011
Znění PDF
DOC
(18 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.3.2010 – 20.4.2010 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_rack8eadeq96.doc 38 kB 21.2.2011
Návrh usnesení us_rack8eadeq96.doc 39 kB 21.2.2011
Předkládací zpráva zp_rack8eadeq96.doc 23 kB 21.2.2011
Důvodová zpráva zd_rack8eadeq96.doc 33 kB 21.2.2011
Materiál ma_rack8eadeq96.doc 92 kB 21.2.2011
Vypořádání připomínek vp_rack8eadeq96.doc 86 kB 21.2.2011
Průvodní dopis pd_rack8eadeq96.doc 28 kB 21.2.2011
Další příloha materiálu mp_rack8eadeq96.doc 203 kB 21.2.2011

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk