Identifikace materiálu
Čj. OVA 426/08 PID RACK7CVF4UKX
Čj. předkladatele 45600/08 Datum autorizace 19.3.2008
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa, Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zákon o zeměměřictví
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zajistit rozšíření práva na svobodnou volbu povolání podle čl. 26 odst. 1 Listiny pro zkušené absolventy bakalářského studijního programu, jimž je dosud bráněno v získání úředního oprávnění pro ověřování geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geometrických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.2.2009 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 9.4.2008 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 380 ze dne 9.4.2008
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(58 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(29 kB)
(32 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.3.2008 – 27.3.2008 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_rack7dad2qvt.doc 26 kB 1.4.2008
Návrh usnesení us_rack7dad2qvt.doc 22 kB 1.4.2008
Příloha návrhu usnesení pu_rack7dad2qvt.doc 38 kB 1.4.2008
Předkládací zpráva zp_rack7dad2qvt.doc 38 kB 1.4.2008
Materiál ma_rack7cvf4ukx.doc 74 kB 19.3.2008
Další příloha materiálu mp_rack7dad2qvt.doc 74 kB 1.4.2008

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk