Identifikace materiálu
Čj. OVA 462/08 PID RACK7CPCD92N
Čj. předkladatele 45100/08 Datum autorizace 13.3.2008
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty, Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Hasičský záchranný sbor
Oblast práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit generálnímu ředitelství hasičského záchranného sboru (HZS) plnit funkci zřizovatele organizační složky státu - speciálního útvaru HZS a vytvořit právní rámec pro transformaci práv a povinností vojáků, vykonávajících službu ve vládou určeném vojenském útvaru, na práva a povinnosti příslušníků vykonávajících službu v HZS.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.2.2009 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 9.4.2008 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 379 ze dne 9.4.2008
Znění PDF
DOC
(25 kB)
(58 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(28 kB)
(31 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.3.2008 – 25.3.2008 Adresa připomínek kucharova.jitka@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn7ddbqc9j.doc 26 kB 4.4.2008
Návrh usnesení us_korn7ddbqc9j.doc 22 kB 4.4.2008
Příloha návrhu usnesení pu_korn7ddbqc9j.doc 30 kB 4.4.2008
Předkládací zpráva zp_korn7ddbqc9j.doc 32 kB 4.4.2008
Materiál ma_korn7ddbqc9j.doc 70 kB 4.4.2008

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk