Identifikace materiálu
Čj. OVA 373/08 PID RACK7B4AWHDJ
Čj. předkladatele MV-3669-2/LG-2008 Datum autorizace 22.1.2008
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova volby
Oblast práva
Důvod předložení mimo Plán legislativních prací vlády
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky LG-1677/2007
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.2.2009 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 9.4.2008 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 374 ze dne 9.4.2008
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(61 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.1.2008 – 18.2.2008 Adresa připomínek helesic@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_rack7cwb69tj.doc 21 kB 20.3.2008
Návrh usnesení us_rack7djjbji2.doc 21 kB 10.4.2008
Předkládací zpráva zp_rack7djjbji2.doc 26 kB 10.4.2008
Důvodová zpráva zd_rack7djjbji2.doc 41 kB 10.4.2008
Materiál ma_rack7djjbji2.doc 46 kB 10.4.2008
Vypořádání připomínek vp_rack7cwb69tj.doc 26 kB 20.3.2008
Průvodní dopis pd_rack7djjbji2.doc 20 kB 10.4.2008
Další příloha materiálu mp_rack7djjbji2.rtf 59 kB 10.4.2008

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk