Identifikace materiálu
Čj. OVA 102/08 PID RACK797H6WVT
Čj. předkladatele 37674/2007 Datum autorizace 23.11.2007
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru zákona o Zdravotnické záchranné službě
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova záchranná služba
Oblast práva
Důvod předložení Navrhovaná právní úprava má za cíl nahradit stávající právní úpravu zdravotnické záchranné služby, která již nevyhovuje požadavkům na právní regulaci vztahů v oblasti poskytování odborné přednemocniční neodkladné zdravotní péče, a to z hlediska její formy i obsahu.
Popis Návrh věcného záměru zákona o Zdravotnické záchranné službě
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.2.2009 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 9.4.2008 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 372 ze dne 9.4.2008
Znění PDF
DOC
(16 kB)
(57 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.11.2007 – 14.12.2007 Adresa připomínek marian.priscak@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack797h6wvt.doc 247 kB 23.11.2007
Průvodní dopis pd_rack797h6wvt.doc 25 kB 23.11.2007

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk