Identifikace materiálu
Čj. OVA 101/08 PID RACK797H3GZC
Čj. předkladatele 37796/2007 Datum autorizace 23.11.2007
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova specifické zdravotní služby
Oblast práva
Důvod předložení Specifické zdravotní služby v dosavadní právní úpravě (zákon. č. 20/966 Sb.) zahrnuté pod pojem „Jiné výkony“ jsou vymezeny nedostatečně. Proto se navrhuje stanovit novým zákonem podrobnější podmínky pro jejich poskytování.
Popis Návrh věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.2.2009 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 9.4.2008 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 371 ze dne 9.4.2008
Znění PDF
DOC
(16 kB)
(57 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.11.2007 – 14.12.2007 Adresa připomínek Zdenka.Bartosova@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack797h3gzc.doc 174 kB 23.11.2007
Průvodní dopis pd_rack797h3gzc.doc 24 kB 23.11.2007

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk