Identifikace materiálu
Čj. OVA 97/08 PID RACK797GEE3U
Čj. předkladatele 36998/2007 Datum autorizace 23.11.2007
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova veřejné zdravotní pojištění
Oblast práva
Důvod předložení Stávající zákon upravující veřejné zdravotní pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), je zastaralý a koncepčně nekonzistentní. Byl přijat v roce 1997 v reakci na nedostatečnou právní úpravu rozsahu zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, která vedla k ohrožení finanční stability systému. Byl předložen jako přechodná právní úprava s očekávanou dobou platnosti 1 rok. Dosud se však nepodařilo nahradit jej novou zákonnou úpravou a byl opakovaně novelizován (celkem téměř padesátkrát). Má celou řadu formálních i obsahových nedostatků. Mimo jiné částečně řeší i oblasti principiálně upravené v zákonech č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a tím významně přispívá k nepřehlednosti zdravotnické legislativy.
Popis Návrh věcného záměru zákona o veřejném zdravotním pojištění
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.2.2009 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 9.4.2008 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 367 ze dne 9.4.2008
Znění PDF
DOC
(16 kB)
(57 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.11.2007 – 14.12.2007 Adresa připomínek Mariana.Kalvach@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack797gee3u.doc 315 kB 23.11.2007
Průvodní dopis pd_rack797gee3u.doc 26 kB 23.11.2007

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk