Identifikace materiálu
Čj. OVA 98/08 PID RACK797FLDA4
Čj. předkladatele 37000/2007 Datum autorizace 23.11.2007
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách.
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova věcný záměr zákona - zdravotní pojišťovny
Oblast práva
Důvod předložení Novým zákonem o veřejném zdravotním pojištění budou přesnějším a vymahatelnějším způsobem definovány povinnosti zdravotních pojišťoven při zajištění dostupnosti zdravotní péče kryté z veřejného zdravotního pojištění pro jejich klienty. Tím se zvýší zodpovědnost pojišťoven a nároky na jejich činnost. Zároveň získají zdravotní pojišťovny také více možností a nástrojů k ovlivňování nákladů na zdravotní péči a k řízení a integraci této péče.
Popis Zdravotní pojišťovny jsou složitě fungující instituce, které provádějí specifickou a vysoce odbornou činnost. Zvláštní pozornost je třeba věnovat faktu, že tyto právnické osoby přebírají za občany jejich finanční riziko spojené s případnou léčbou a zajišťují jim přístup ke zdravotní péči. Fakticky tak realizují ústavně garantované právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění za podmínek stanovených zákonem.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.2.2009 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 9.4.2008 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 368 ze dne 9.4.2008
Znění PDF
DOC
(17 kB)
(58 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.11.2007 – 14.12.2007 Adresa připomínek Mariana.Kalvach@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_rack797flda4.doc 294 kB 23.11.2007
Průvodní dopis pd_rack797flda4.doc 28 kB 23.11.2007

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk