Identifikace materiálu
Čj. OVA 1057/20 PID KORNBTCEWNTT
Čj. předkladatele MPSV-2020/181294-510 Datum autorizace 11.9.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021 Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Důchodové pojištění
Důvod předložení Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021 je předkládán podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 na základě zmocnění obsažených v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podle § 107 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o důchodovém pojištění vláda stanoví nařízením výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu, výši redukčních hranic, výši základní výměry důchodu a zvýšení vyplácených důchodů; předkládané nařízení vlády obsahuje tyto údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění v roce 2021. Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021 je předkládán podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 na základě zmocnění v zákoně č. 198/1993 Sb. a v zákoně č. 357/2005 Sb.
Popis Nařízením vlády se vyhlašují základní parametry pro výpočet důchodů v roce 2021 a zvyšují se důchody a příplatky důchodů v roce 2021.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.9.2020 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 21.9.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBTCEWNTT.doc 181 kB 11.9.2020
Návrh usnesení us_KORNBTCEWNTT.docx 21 kB 11.9.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBTCEWNTT.docx 23 kB 11.9.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBTCEWNTT.zip 44 kB 11.9.2020
Materiál ma_KORNBTCEWNTT.zip 40 kB 11.9.2020
Průvodní dopis pd_KORNBTCEWNTT.zip 473 kB 11.9.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk