Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBSPDSBLG
Čj. předkladatele MSMT-32865/2020-2 Datum autorizace 2.9.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se stanoví potřebná úroveň znalosti českého jazyka a rovnocenné jazykové zkoušky pro výkon tlumočnické činnosti
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova
Oblast práva
Důvod předložení Návrh se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020. Důvodem předložení je provedení ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb.
Popis Vyhláškou se stanoví úroveň znalostí českého jazyka pro výkon činnosti soudních tlumočníků a překladatelů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.9.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.9.2020 – 23.9.2020 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBSPDSBLG.docx 62 kB 2.9.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBSPDSBLG.docx 29 kB 2.9.2020
Materiál ma_KORNBSPDSBLG.docx 26 kB 2.9.2020
Průvodní dopis pd_KORNBSPDSBLG.docx 38 kB 2.9.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBSPDSBLG.docx 13 kB 2.9.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk