Identifikace materiálu
Čj. OVA 1045/20 PID KORNBSNFQFUQ
Čj. předkladatele 97400/20 Datum autorizace 20.8.2020
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Radima Fialy, Věry Adámkové, Ondřeje Benešíka, Marcely Melkové, Zuzany Ožanové, Jana Řehounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 974)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova bezpečnost a ochrana zdraví při práci; doprava letecká; veřejné zdraví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je stanovit podmínky ochrany veřejného zdraví v leteckém provozu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.9.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.9.2020 Číslo Sněmovního tisku 974 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 919 ze dne 14.9.2020
Znění PDF
DOC
(205 kB)
(183 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(205 kB)
(66 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.8.2020 – 31.8.2020 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MPSV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBTGAF8Y8.doc 28 kB 15.9.2020
Stanovisko st_ALBSBTGAF8Y8.doc 66 kB 15.9.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk