Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBSGJHXZU
Čj. předkladatele MZDR 34062/2020/LEG-1 Datum autorizace 18.8.2020
Popis
Název materiálu návrh zákona, kterým se mění zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní služby
Oblast práva
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá do mezirezortního připomínkového řízení v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2020
Popis Je třeba odstranit nejasnosti, na které poukazuje aplikační praxe. Rovněž je třeba zavést nové instituty, které v současném systému poskytování zdravotních služeb chybí. Dále je třeba upřesnit Národní zdravotnický informační systém.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.9.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.8.2020 – 15.9.2020 Adresa připomínek
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČÚZK , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBSGJHXZU.doc 94 kB 18.8.2020
Návrh usnesení us_KORNBSGJHXZU.docx 15 kB 18.8.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBSGJHXZU.docx 24 kB 18.8.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBSGJHXZU.docx 212 kB 18.8.2020
Materiál ma_KORNBSGJHXZU.docx 144 kB 18.8.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBSGJHXZU.docx 153 kB 18.8.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBSGJHXZU.docx 91 kB 18.8.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBSGJHXZU.docx 313 kB 18.8.2020
Průvodní dopis pd_KORNBSGJHXZU.rtf 3457 kB 18.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk