Identifikace materiálu
Čj. OVA 1035/20 PID KORNBS9FRJR4
Čj. předkladatele MV-112934-10/LG-2020 Datum autorizace 7.8.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova majetek státu; rozpočtová politika
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Na základě aktuální potřeby k provedení § 49 odst. 6 rozpočtových pravidel.
Popis Na základě zmocnění v rozpočtových pravidlech se navrhuje rozšířit okruh ocenění udělovaných Ministerstvem vnitra, a to o Kříž bezpečnosti státu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.9.2020 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 21.9.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.8.2020 – 21.8.2020 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBT5E7S5D.doc 52 kB 4.9.2020
Návrh usnesení us_KORNBT5E7S5D.docx 18 kB 4.9.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBT5E7S5D.docx 20 kB 4.9.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBT5E7S5D.docx 26 kB 4.9.2020
Materiál ma_KORNBT5E7S5D.doc 42 kB 4.9.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBT5E7S5D.doc 33 kB 4.9.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBT5E7S5D.docx 20 kB 4.9.2020
Průvodní dopis pd_KORNBT5E7S5D.pdf 251 kB 4.9.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk