Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBS9DNS6W
Čj. předkladatele MV-112230-3/OBP-2020 Datum autorizace 7.8.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o provádění adaptačně-integračních kurzů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova cizinci
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení V souladu s účinností § 155b zákona o pobytu cizinců budou adaptačně-integrační kurzy spuštěny od 1. ledna roku 2021. Je proto nutné vydat prováděcí právní předpis, který stanoví podrobnosti provádění těchto kurzů.
Popis Návrh vyhlášky konkretizuje institut adaptačně-integračních kurzů podle § 155b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb. Návrh stanoví podrobné požadavky na organizaci těchto kurzů, obsah kurzu, jeho cenu a podmínky jeho absolvování cizincem.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.8.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.8.2020 – 28.8.2020 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , ČMKOS , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBS9DNS6W.doc 90 kB 7.8.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBS9DNS6W.docx 46 kB 7.8.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBS9DNS6W.docx 48 kB 7.8.2020
Materiál ma_KORNBS9DNS6W.docx 45 kB 7.8.2020
Průvodní dopis pd_KORNBS9DNS6W.pdf 239 kB 7.8.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBS9DNS6W.xlsx 16 kB 7.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk