Identifikace materiálu
Čj. OVA 1007/20 PID KORNBS6B64W0
Čj. předkladatele MSP-301/2020-LO-SP Datum autorizace 4.8.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova justice
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení V reakci na aktuální požadavek k provedení § 49 odst. 6 rozpočtových pravidel, který podmiňuje oprávnění orgánu moci výkonné udělovat ocenění vydáním nařízení vlády, jež stanoví druhy ocenění, podmínky, za nichž jsou udělována, a orgán, který je uděluje.
Popis Navrhované nařízení vlády upravuje na základě zmocnění obsaženého v rozpočtových pravidlech ocenění, která budou udělována Ministerstvem spravedlnosti.
Poznámky K materiálu nebylo zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA) na základě dopisu č. j. 26532/2020-UVCR.
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.9.2020 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 14.9.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 918 ze dne 14.9.2020
Znění PDF
DOC
(197 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.8.2020 – 25.8.2020 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBSVGPBEN.doc 73 kB 28.8.2020
Návrh usnesení us_KORNBSVGPBEN.docx 16 kB 28.8.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBSVGPBEN.docx 16 kB 28.8.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBSVGPBEN.docx 31 kB 28.8.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBSVGPBEN.pdf 413 kB 28.8.2020
Materiál ma_KORNBSVGPBEN.docx 18 kB 28.8.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBSVGPBEN.doc 102 kB 28.8.2020
Průvodní dopis pd_KORNBSVGPBEN.pdf 222 kB 28.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk