Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBS5FVW6C
Čj. předkladatele MSP-186/2020-LO-SP Datum autorizace 3.8.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o odměně konzultanta přibraného pro účely trestního řízení a náhradě jeho hotových výdajů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova justice; odměny a náhrady; organizace justice; soudnictví; státní zastupitelství; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá podle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020.
Popis V návaznosti na změnu trestního řádu provedenou zákonem č. 255/2019 Sb. (účinnosti nabyde tento zákon dne 1. ledna 2021) se předkládá návrh vyhlášky, která upravuje odměnu konzultanta přibraného v trestním řízení a náhradu jeho hotových výdajů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.8.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.8.2020 – 24.8.2020 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBS5FVW6C.docx 16 kB 3.8.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBS5FVW6C.docx 34 kB 3.8.2020
Materiál ma_KORNBS5FVW6C.docx 26 kB 3.8.2020
Průvodní dopis pd_KORNBS5FVW6C.pdf 314 kB 3.8.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBS5FVW6C.docx 19 kB 3.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk