Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBS5A7P4X
Čj. předkladatele 19680/2020-MZE-11191 Datum autorizace 6.8.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova veterinární činnost; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Veterinární péče
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2020.
Popis Návrh zákona má za cíl zejména reagovat na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a dokončit implementaci nařízení o úředních kontrolách.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.9.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.8.2020 – 3.9.2020 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBS5A7P4X.docx 14 kB 6.8.2020
Návrh usnesení us_KORNBS5A7P4X.doc 26 kB 6.8.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBS5A7P4X.docx 29 kB 6.8.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBS5A7P4X.docx 113 kB 6.8.2020
Materiál ma_KORNBS5A7P4X.doc 338 kB 6.8.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBS5A7P4X.doc 1449 kB 6.8.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBS5A7P4X.doc 548 kB 6.8.2020
Průvodní dopis pd_KORNBS5A7P4X.zip 52 kB 6.8.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBS5A7P4X.docx 17 kB 6.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk