Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBS2CLPEB
Čj. předkladatele 38804/2020-31 Datum autorizace 31.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova příspěvky
Oblast práva
Důvod předložení Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020.
Popis Návrh stanovuje konkrétní výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021 na základě zákonem stanovených kritérií - počet cestovních kanceláří, celková výše tržeb za zájezdy a za spojené cestovní služby, počet úpadků cestovních kanceláří, výše ročního plnění z garančního fondu a výše prostředků sdružených v garančním fondu. Navrhovanou úpravou je sledováno zejména snížení finanční zátěže pro cestovní kanceláře, které se potýkají s důsledky koronavirové pandemie.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.7.2020 – 7.8.2020 Adresa připomínek kristina.zajacova@mmr.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MF , MPO
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBS2CLPEB.docx 56 kB 31.7.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBS2CLPEB.doc 96 kB 31.7.2020
Materiál ma_KORNBS2CLPEB.docx 14 kB 31.7.2020
Průvodní dopis pd_KORNBS2CLPEB.pdf 321 kB 31.7.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBS2CLPEB.docx 19 kB 31.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk