Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBRYF659P
Čj. předkladatele MV-89813-4/LG-2020 Datum autorizace 29.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova informace a zpracování informací
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti; Správní právo/Věda a výzkum
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2020.
Popis Návrh slouží k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.7.2020 – 26.8.2020 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GAČR , GIBS , Hrad , KLP , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSA , NSSOUD , NÚKIB , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBRYF659P.docx 37 kB 29.7.2020
Návrh usnesení us_KORNBRYF659P.docx 14 kB 29.7.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBRYF659P.docx 17 kB 29.7.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBRYF659P.docx 94 kB 29.7.2020
Materiál ma_KORNBRYF659P.docx 44 kB 29.7.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBRYF659P.docx 360 kB 29.7.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBRYF659P.docx 18 kB 29.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBRYF659P.rtf 999 kB 29.7.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBRYF659P.docx 57 kB 29.7.2020
Průvodní dopis pd_KORNBRYF659P.pdf 290 kB 29.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk