Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBRSGENGY
Čj. předkladatele 35673/2020-MZE-11191 Datum autorizace 30.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova potravinářství a potraviny; veterinární činnost; zemědělské výrobky; zemědělství; živočišný výrobek
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Veterinární péče; Životní prostředí a pozemkové právo/Potravinářství a kontrola
Důvod předložení Návrh vyhlášky má za cíl podpořit odbyt masa volně žijící zvěře, resp. potravin obecně, potravinářských podniků provozujících maloobchodní činnost.
Popis Návrh vyhlášky rozšiřuje možnost dodávat potraviny do kraje Hlavní město Praha i pro potravinářské podniky sousedící se Středočeským krajem a upravuje limity pro potravinářské podniky dodávající maso volně žijící zvěře a výrobky z masa.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.7.2020 – 20.8.2020 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBRSGENGY.docx 15 kB 30.7.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBRSGENGY.docx 31 kB 30.7.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBRSGENGY.docx 29 kB 30.7.2020
Materiál ma_KORNBRSGENGY.docx 17 kB 30.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBRSGENGY.docx 17 kB 30.7.2020
Průvodní dopis pd_KORNBRSGENGY.zip 51 kB 30.7.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBRSGENGY.zip 24 kB 30.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk