Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBRRGALPA
Čj. předkladatele 1962/2019-MZE-11191 Datum autorizace 23.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova hnojiva
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Novela zákona o hnojivech
Popis Návrh vyhlášky o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv se předkládá k provedení zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.7.2020 – 13.8.2020 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBRRGALPA.docx 17 kB 23.7.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBRRGALPA.docx 26 kB 23.7.2020
Materiál ma_KORNBRRGALPA.docx 76 kB 23.7.2020
Průvodní dopis pd_KORNBRRGALPA.docx 45 kB 23.7.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBRRGALPA.docx 28 kB 23.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk