Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBRQENVLQ
Čj. předkladatele 2020/92070/CNB/001 Datum autorizace 21.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova finanční sektor; penzijní pojištění/spoření; výkaznictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance
Popis Změny ve vyhlášce č. 425/2012 Sb. vyplývají z nutnosti reagovat na změněné podmínky na finančním trhu pro potřeby dohledu ČNB nad činností penzijních společností. Účelem je naplnění požadavku informační povinnosti penzijních společností tak, aby ČNB měla dostatečné informace pro účely dohledu, pro provádění zátěžových testů a sledování systémového rizika v sektoru penzijních společností.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.7.2020 – 11.8.2020 Adresa připomínek eklep@cnb.cz.
Připomínková místa KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBRQENVLQ.docx 18 kB 21.7.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBRQENVLQ.docx 32 kB 21.7.2020
Materiál ma_KORNBRQENVLQ.docx 22 kB 21.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBRQENVLQ.doc 75 kB 21.7.2020
Průvodní dopis pd_KORNBRQENVLQ.docx 106 kB 21.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk