Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBRQCPPH4
Čj. předkladatele 2020/084909/CNB/001 Datum autorizace 21.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova bankovnictví; finanční sektor; finanční trh; kapitálový trh; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení V návaznosti na změny, které mají být provedeny "zákonem, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s implementací směrnice (EU) 2019/878 a nařízení (EU) 2019/876", v zákoně o bankách, zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, a za účelem implementace nařízení (EU) 2019/876 a směrnice (EU) 2019/878, je nutné provést změny i ve vyhlášce č. 163/2014 Sb.
Popis Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, je reakcí na návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s implementací směrnice (EU) 2019/878 a nařízení (EU) 2019/876. Návrh zákona je aktuálně v legislativním procesu (sněmovní tisk 903).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.7.2020 – 11.8.2020 Adresa připomínek eklep@cnb.cz.
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBRQCPPH4.doc 29 kB 21.7.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBRQCPPH4.docx 61 kB 21.7.2020
Materiál ma_KORNBRQCPPH4.docx 73 kB 21.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBRQCPPH4.docx 244 kB 21.7.2020
Průvodní dopis pd_KORNBRQCPPH4.docx 100 kB 21.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk