Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBRPDYP6V
Čj. předkladatele MV-100724-5/OBP-2020 Datum autorizace 20.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; cizinci; imigrace; migrace
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020. Změna je navrhována na základě výstupů z analytické činnosti a dále jde o reakci na tzv. brexit.
Popis Na aktuální seznam bezpečných zemí původu pro účely správního řízení ve věci mezinárodní ochrany se navrhuje doplnit 2 nové země. Konkrétně se jedná o Arménii a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Poznámky Předsedkyně LRV vyhověla žádosti MV a stanovila, že k tomuto návrhu nebude provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA).
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.7.2020 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.7.2020 – 10.8.2020 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , KLP , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBRPDYP6V.pdf 224 kB 20.7.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBRPDYP6V.doc 103 kB 20.7.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBRPDYP6V.doc 116 kB 20.7.2020
Materiál ma_KORNBRPDYP6V.docx 21 kB 20.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBRPDYP6V.docx 18 kB 20.7.2020
Průvodní dopis pd_KORNBRPDYP6V.pdf 236 kB 20.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk