Identifikace materiálu
Čj. OVA 813/20 PID KORNBRDHVXKT
Čj. předkladatele MV-108241/OBP-2020 Datum autorizace 10.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova armáda; bezpečnostní politika; hygiena; veřejné zdraví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví; Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana
Důvod předložení Nařízení vlády o použití armády k záchranným pracím je předkládán v souvislosti s aktuální potřebou využít složek Armády ČR při pomoci Ministerstvu zdravotnictví, krajským hygienickým stanicím a zdravotním ústavům k odvracení nebo omezení bezprostředního působení rizik pro bezpečnost a veřejné zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
Popis Ministerstva vnitra a obrany předkládají k projednání vládou návrh nařízení vlády o použití armády (v počtu 68 vojáků v činné službě) k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2. Návrh nařízení vlády je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2020 k řešení aktuální epidemiologické situace.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.7.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 13.7.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 744 ze dne 13.7.2020
Znění PDF
DOC
(200 kB)
(182 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBRHA9FJV.docx 23 kB 14.7.2020
Průvodní dopis pd_KORNBRHA9FJV.pdf 266 kB 14.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk