Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBRDG5MMB
Čj. předkladatele MF-6768/2020/1201-8 Datum autorizace 10.7.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; hospodářská politika
Oblast práva
Důvod předložení Na základě zmocnění daného v § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), je MF ČR povinno stanovit každoročně k 1. září vyhláškou procenta podílů jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Popis Vydání nové vyhlášky stanovující procenta podílů jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.8.2020 Stav materiálu 8PK - zařazeno na jednání PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.7.2020 – 31.7.2020 Adresa připomínek david.satek@mfcr.cz
Připomínková místa ČSÚ , ČÚZK , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , PSP , SMOČR , SMSCR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBSCC5KWG.docx 70 kB 10.8.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBSCC5KWG.docx 19 kB 10.8.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBSCC5KWG.docx 22 kB 10.8.2020
Materiál ma_ALBSBSCC5KWG.docx 22 kB 10.8.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBSCC5KWG.docx 29 kB 10.8.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBSCC5KWG.docx 33 kB 10.8.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBSCC5KWG.pdf 1603 kB 10.8.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk