Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBQVJGC69
Čj. předkladatele MF-6269/2020/1401-5 Datum autorizace 24.6.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova důchodové pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Nemocenské pojištění
Důvod předložení Na základě změny sazby pojistného na nemocenské pojištění v rámci celkové sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dochází ke změně výše koeficientu používaného pro výpočet rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění.
Popis Změna sazby pojistného na nemocenské pojištění
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.7.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.6.2020 – 1.7.2020 Adresa připomínek alena.mysickova@mfcr.cz
Připomínková místa KOM , MO , MPSV , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQVJGC69.docx 60 kB 24.6.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBQVJGC69.docx 21 kB 24.6.2020
Materiál ma_KORNBQVJGC69.doc 35 kB 24.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBQVJGC69.docx 17 kB 24.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQVJGC69.docx 32 kB 24.6.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBQVJGC69.doc 40 kB 24.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk