Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBQHAXND5
Čj. předkladatele 29/2019-510-LD Datum autorizace 17.6.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava silniční a dálniční
Oblast práva Správní právo/Pozemní komunikace
Důvod předložení Potřeba rozšířit okruh subjektů, jejichž vozidla budou moci být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.
Popis Předkládaný návrh nařízení vlády rozšiřuje okruh subjektů, které mohou svá vozidla vybavit pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, a to o Vodní záchrannou službu ČČK, z.s.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.6.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.6.2020 – 24.6.2020 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQHAXND5.doc 94 kB 17.6.2020
Návrh usnesení us_KORNBQHAXND5.doc 52 kB 17.6.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBQHAXND5.docx 15 kB 17.6.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBQHAXND5.docx 26 kB 17.6.2020
Materiál ma_KORNBQHAXND5.docx 13 kB 17.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBQHAXND5.docx 14 kB 17.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQHAXND5.docx 877 kB 17.6.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBQHAXND5.docx 16 kB 17.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk