Identifikace materiálu
Čj. OVA 573/20 PID KORNBQ3CNPCS
Čj. předkladatele MF-14365/2020/1601-1 Datum autorizace 29.5.2020
Popis
Název materiálu Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova ceny
Oblast práva Finanční právo/Regulace trhu a cen
Důvod předložení aktuální situace
Popis Zrušení cenového moratoria nájemného z bytů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.6.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 1.6.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 601 ze dne 1.6.2020
Znění PDF
DOC
(198 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBQ7GF2VC.docx 18 kB 2.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQ7GF2VC.docx 33 kB 2.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk