Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBQ2JQWHU
Čj. předkladatele 2020/064608/CNB/001 Datum autorizace 29.5.2020
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova bankovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Zákon č. 6/1993 Sb.
Popis Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.6.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.5.2020 – 19.6.2020 Adresa připomínek eklep@cnb.cz.
Připomínková místa MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQ2JQWHU.docx 16 kB 29.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBQ2JQWHU.docx 24 kB 29.5.2020
Materiál ma_KORNBQ2JQWHU.docx 292 kB 29.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQ2JQWHU.docx 47 kB 29.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk