Identifikace materiálu
Čj. OVA 812/20 PID KORNBPYGJBIW
Čj. předkladatele MPO 144971/20/31200/01000 Datum autorizace 26.5.2020
Popis
Název materiálu Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova elektronika a elektrotechnika
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Transpozice delegovaných směrnic Komise
Popis Úprava nových výjimek ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.7.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 27.7.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 774 ze dne 27.7.2020
Znění PDF
DOC
(201 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.5.2020 – 16.6.2020 Adresa připomínek havlice@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBRZEGCDX.docx 26 kB 30.7.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBRZEGCDX.docx 30 kB 30.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk